RHD of Rabbit Hemorrhagic Disease is een besmettelijk virus dat zorgt voor acute sterfte bij het konijn.

De klassieke stam of RHD type 1 is reeds langer bekend en wordt standaard meegenomen in het vaccinatieprotocol.

Eind 2015 ontstonden evenwel de eerste meldingen van een nieuwe variant van dit virus, de RHD type 2, vanuit Nederland.

Sindsdien is het virus ook in België aanwezig en zorgt het voor massale sterfte onder de konijnenpopulat

Hoe verspreid het virus zich?

Het virus is uitermate besmettelijk en verspreid zich via directe en indirecte methodes, waardoor het moeilijk in te dijken is:

 • Direct contact tussen konijnen
 • Urine
 • Uitwerpselen
 • Water
 • Voeding
 • Kledij
 • Handen (je kan zelf het virus overdragen wanneer je in contact kwam met een besmette omgeving of dier)
 • Hokken
 • Stekende insecten (vb. muggen)
 • Gras (dit kan mogelijk besmet worden door zieke konijnen)

Het virus is enkel gevaarlijk voor konijnen en niet voor mens en andere dieren.


Symptomen

Besmetting met de klassieke stam (RHD 1) zorgt voor sterfte binnen de 24 tot 48 uur, terwijl bij RHD type 2 de dieren gemiddeld binnen de 3 tot 5 dagen overlijden.

Beide ziektes vertonen gelijkaardige symptomen:

 • Koorts
 • Inwendige bloedingen
 • Zenuwsymptomen

Het probleem met deze aandoening is dat er vaak geen duidelijke symptomen zichtbaar zijn. Het konijn is ’s morgens nog actief en op zijn gemak aan het eten en ’s avonds ligt het dood in het hok.


Behandeling

Helaas is er momenteel geen behandeling voorhanden voor deze aandoening.

Daarom is het uitermate belangrijk preventief te werken en het konijn te vaccineren tegen het RHD virus. Let erop dat uw konijn gevaccineerd wordt tegen beide stammen. Tegen RHD type 1 wordt er reeds geruime tijd gevaccineerd. Het RHD type 2 vaccin is evenwel een nieuw vaccin dat nog maar sinds kort verkrijgbaar is en apart dient toegediend te worden.

Wij adviseren steeds uw konijn te vaccineren tegen RHD type 1 en 2, evenals myxomatose, aangezien alle aandoeningen dodelijk zijn en frequent voorkomen.

Neem ook onderstaande tips in acht om eventuele besmetting te vermijden:

 • Opletten met toedienen van vers gras (kan mogelijk besmet zijn)
 • Eventuele besmette omgevingen (vb. hok) grondig reinigen en ontsmetten
 • Contact met wilde konijnen vermijden
 • Reinigen van de handen voor en na contact met konijnen
 • Het konijn beschermen tegen insecten (door het hok af te schermen of het konijn eventueel binnenshuis te houden)